Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

To manifestacja wiary

19.06.2019

Region

To manifestacja wiary. W czwartek w całej Polsce ruszą procesje Bożego Ciała. Samo święto było w Polsce obchodzone od XIV w. Jako pierwszy, wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 roku w Diecezji Krakowskiej. Na początku XV wieku święto celebrowane było już w większości polskich diecezji.
W okresie zaborów, w świadomości polskich wiernych, udział w procesji Bożego Ciała był łączony z okazją do zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej. W okresie Polski Ludowej urządzanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe.

Jak mówi ksiądz Jacek Uchan z Ełckiej Kurii Diecezjalnej, święto ma ogromną tradycję, symbolikę, a uczestnictwo w procesji jest wyrazem wiary.

W homiliach wygłaszanych przy czterech ołtarzach, które staną na trasie procesji, pojawić się mogą nawiązania do 20-lecia wizyty Jana Pawła II w diecezji ełckiej.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wm