Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Upamiętnili przejazd świętego Jana Pawła II

16.10.2020

Sobolewo

Pomnik poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II odsłonięto w piątek (16.10) przy powiatowej trasie Krzywe-Sobolewo w Gminie Suwałki.  Głównym pomysłodawcą, wykonawcą i fundatorem jest Aleksander Daniłowicz. W realizację zaangażował się też Tadeusz Chołko, były wójt Gminy Suwałki, a inicjatywę poparło 200 mieszkańców Krzywego i Sobolewa. Odsłonięcie monumentu wpisało się w 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Ustawiony głaz z tablicą to wyraz wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka. Trasa przy której stanął otrzymała nazwę Traktu świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka. Właśnie tędy jechał Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku. Dwudniowy pobyt nad Wigrami był czasem odpoczynku od trudów podróży. Wcześniej, przed objęciem Stolicy Apostolskiej, bywał tutaj z młodzieżą akademicką.  Pomnik ma przypominać osobom przejeżdżającym drogą o wizycie Papieża i skłaniać do zadumy.

Autor: AP