Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

W. Walulik bez absolutorium

28.06.2018

Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa, nie otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To znaczy, że radni nie dali pozytywnej oceny jego pracy. Jednocześnie nie zdołali przyjąć uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Głosowanie odbyło się we wtorek (26.06). Radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła jednak z projektem uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Jej przewodniczący, Piotr Piłasiewicz, wskazywał przede wszystkim opóźnienia w realizacji inwestycji oraz niezgodność z pierwotnym planem wydatków inwestycyjnych. Plan zakładał blisko 41 mln zł wydatków na inwestycje, a zrealizowany został w wysokości niespełna 30 mln zł. Za projektem uchwały o nieprzydzieleniu burmistrzowi absolutorium głosowało 10 radnych, 2 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Tym samym wniosek nie dostał wymaganej, bezwzględnej większości i przepadł. Jak wyjaśnia Filip Jerzy Chodkiewicz, przewodniczący rady miasta Augustów, burmistrz nie uzyskał absolutorium, ale też nie przeszedł wniosek o jego nieudzieleniu.

Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa, nie przejął się wynikiem głosowania. Jak mówi, pracuje dla mieszkańców i efekty widać. Podkreślał też pozytywne opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: dz