Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Wiktoria Jabłońska została mistrzem ortografii

11.06.2019

Suwałki

Wiktoria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach zdobyła tytuł „Mistrza Ortografii 2019 roku”. XIX Miejski Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej. Drugie miejsce zajęła Ewa Wojtanis ze Szkoły Podstawowej nr 5, przygotowana przez Ewelinę Leszczyńską, trzecia była Klaudia Starzyńska z Gimnazjum nr 4, którą uczy Ilona Kruszyńska-Marczyk.

Tekst dyktanda, ułożonego jak co roku przez twórcę konkursu Marka Urbanowicza, mówił o ostatnich dniach nauki przed wakacjami i nasycony był wyrazami typu żądać, rzępolić, na chybcika i naprędce, na co dzień i w dwójnasób. Było też zdanie o chudej, cherlawej chabecie w chomącie, przykrytej chałatem. Współorganizatorem konkursu był Suwalski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Źródło: I LO w Suwałkach