Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Wójt zamierza apelować do prezydenta

16.04.2020

gmina Puńsk

Z apelem do prezydenta Litwy zamierza wystąpić Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk. Chodzi o umożliwienie polskim rolnikom wjazdu na swoje pola po litewskiej stronie. Do tej pory sąsiedzi Polski nie wydali pozwolenia w tej sprawie. Sprawa dotyczy ponad 100 gospodarzy z przygranicznych gmin. Mogliby zlecić oni wymagane prace Litwinom, ale nie jest to opłacalne. Stąd apel samorządowców, aby uzyskać pozwolenie na przejazd tak, jak odbywa się to na granicy polsko-słowackiej. Na granicy ze Słowacją rolnikom udostępniono dwa przejścia, aby mogli dostać się do swoich pól po drugiej stronie granicy, bez odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Autor: DS