Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Wybudują nową kotłownię

04.10.2018

Sejny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach będzie produkować energię ze źródeł odnawialnych i wykorzystywać ją na własne potrzeby. Dotację na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach projektu w Sejnach zostanie rozebrana stara i wybudowana nowa kotłownia, która będzie ogrzewać część budynków mieszkalnych należących do spółdzielni. W nowym obiekcie postawione zostaną kotły opalane biomasą oraz układ magazynowania i podawania paliwa wraz z odprowadzaniem spalin.

Autor: IW

Źródło: Wrota Podlasia