Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Wyremontują ulicę Pensjonatową

05.12.2017

Kolejna ulica we współpracy z mieszkańcami zostanie wyremontowana w Augustowie. Mowa o ulicy Pensjonatowej, która po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej obramowanej krawężnikami betonowymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec przyszłego roku. Przypomnijmy, że program „Rozwoju sieci dróg miejskich” zakłada przebudowę na ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. Obecnie założonych jest już ponad 40 takich komitetów.