Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Wyrok utrzymany – „Stul pysk”

30.11.2018

Suwałki

Suwalski sąd utrzymał wyrok w procesie trójki obwinionych o zakłócenie porządku na wystawie o generale Władysławie Andersie.  Mowa o Aktywistach Komitetu Obrony Demokracji, którzy ponad dwa lata temu protestowali w miejscowym Archiwum Państwowym, gdzie przemawiała Anna Maria Anders, córka generała i kandydatka w wyborach uzupełniających do Senatu. Głośno zarzucili organizatorom wystawy, że prowadzą kampanię wyborczą za publiczne pieniądze. Po zdarzeniu sami usłyszeli policyjne zarzuty zakłócania porządku. Ruszyły procesy i odwołania. W pierwszych dwóch procesach zostali uniewinnieni. W trzecim usłyszeli wyrok skazujący, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary. Obrońcy złożyli odwołanie i w piątek (30.11) Sąd Okręgowy w Suwałkach rozpatrzył apelację i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Tomasz Uściłko w uzasadnieniu wyjaśnił, dlaczego nie podzielił żadnego z zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Sąd Okręgowy uznał, że sąd pierwszej instancji zasadnie stwierdził, że wystawa stanowiła element kampanii wyborczej, jednak obwinieni nie powinni byli zakłócać porządku, tylko zgłosić sprawę organom ścigania. Pojawienie się terminów wyborczych w wystąpieniach osób otwierających wystawę nie dawało obwinionym podstaw do przerwania uroczystości.

Obecny na sali obwiniony Marcin Wojciech Skubiszewski nie krył wzburzenia. Zarzucił, że wyrok wydał dubler, bo jego zdaniem obsada sądu jest nieprawidłowa. Obwiniony miał zastrzeżenia co do sposobu losowania sędziów.

Skubiszewski stwierdził też, że jesteśmy w PRL-u, a wyrok jest wyrokiem państwa, które idzie w stronę dyktatury.
– Chodzi o to, kto ma władzę, kiedy minister mówi to stul pysk – skwitował Skubiszewski.

Wyrok jest prawomocny i nie ma od niego zwyczajnych środków odwoławczych. Prawo do wniosku do Sądu Najwyższego o kasację ma Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich. Druga droga to Trybunał w Strasburgu. Marcin Wojciech Skubiszewski zapewnia, że to nie koniec.

Autor: AP