Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zabytki z szansą na renowację

08.07.2016

43 mln złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski w Olsztynie na renowację zabytkowych budynków. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do konkursu wpłynęło 41 wniosków od samorządów, kościołów, związków wyznaniowych, instytucji kultury i fundacji. Opiewają one na kwotę ponad 140 mln złotych.

O dofinansowanie na rewitalizację terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej stara się Muzeum Historyczne w Ełku. – Wnioskowaliśmy o kwotę prawie 4,5 mln złotych – mówi Kazimierz Bogusz, dyrektor ełckiego muzeum.

O dofinansowanie na zakup wyposażenia stara się również Giżyckie Centrum Kultury, a Twierdza Boyen planuje renowację warsztatu zbrojmistrza. Oba wnioski opiewają łącznie na kwotę ponad 3 mln złotych.

Wniosek złożyła też gmina Orzysz, która zamierza zagospodarować teren wokół Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się sierpniu.