Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Żądają powołania Jarosława Borejszo na stanowisko dyrektora

16.07.2019

Wigry

Powołania Jarosława Borejszo na stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego żąda Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi. To kolejny podmiot, który wystąpił w tej sprawie do Ministra Środowiska. Przypomnijmy, że szef resortu w lutym odwołał Jarosław Borejszo ze stanowiska dyrektora WPN-u i ogłosił konkurs na nowego szefa.  Odwołany dyrektor wygrał konkurs, ale minister zignorował rekomendację komisji konkursowej i nie powołał go na stanowisko. Zamiast tego ogłosił kolejny konkurs. Takie działanie oburzyło szereg środowisk. Wyraz temu dały: Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Parków Narodowych. Teraz dołączyło Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi, które od kilkunastu lat reprezentuje interesy blisko 1500 osób, zamieszkałych w granicach parku. Stowarzyszenie powstało w 2001 roku, kiedy to relacje między mieszkańcami i władzami WPN-u były napięte. W liście do ministra zarząd Stowarzyszenia podkreśla, że Jarosław Borejszo jest, pozbawionym urzędniczej buty, znakomitym fachowcem, człowiekiem życzliwym i empatycznym, który zażegnał 17-letni konflikt między parkiem i mieszkańcami.  Dlatego Stowarzyszenie żąda powołania Jarosława Borejszo na stanowisko lub podania przyczyn odmowy tej nominacji.

Autor: AP