Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zapobiegają szkodom w gospodarstwach

06.06.2018

Region 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2021, a jego całkowita wartość wynosi prawie milion 730 tysięcy złotych.

Cel tych działań wyjaśnia Justyna Januszewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ramach projektu planowane jest między innymi montowanie 180 urządzeń umożliwiających odprowadzanie nadmiaru oraz regulowanie poziomu wód w rowach melioracyjnych  i rzekach. Z miejsc szczególnie konfliktowych planowane jest odławianie rodzin bobrowych.

W celu przeciwdziałania szkodom powodowanym przez wilki planowane jest wykonanie ogrodzeń wokół pastwisk i zagród, w których trzymane są zwierzęta w okresie pastwiskowym.

Co ciekawe, hodowcom dużych stad owiec przekazane zostaną pasterskie psy stróżujące, skutecznie odstraszające drapieżniki. Przewiduje się zakup 15 psów rasy owczarek podhalański.

Źródło: RDOŚ w Olsztynie
Zdjęcie: Radio 5
Autor artykułu: wm