Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zaprotestują mieszkańcy 3 miast regionu

19.09.2019

Warmińsko-mazurskie

Na dzień przed światowym strajkiem klimatycznym trzy miasta z Warmii i Mazur deklarują chęć wzięcia w nim udziału. To Mrągowo, Ostróda i stolica województwa, Olsztyn.

20 września w miastach na całym świecie młodzi ludzie będą protestować przeciwko bierności rządów wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Organizatorem protestów na terenie Polski jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który wypracował 6 postulatów. Znalazły się wśród nich, między innymi, wezwanie do ogłoszenia przez polski rząd stanu kryzysu klimatycznego i powołania przez parlament specjalnej Rady Klimatycznej.

Piątkowe pikiety rozpoczną Globalny Tydzień Protestu, który potrwa do 27 września.

Data protestów jest nieprzypadkowa. Masowe demonstracje odbędą się tuż przed tegorocznym szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku.

Zobacz spot promujący strajk klimatyczny

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp

6 szczegółowych postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki, wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną, w pełnym zakresie swoich kompetencji, powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach, związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem, odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy, powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków, prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.