Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zarząd dofinansował projekty

20.03.2019

województwo podlaskie

Ponad sześć milionów złotych na aktywną integrację przekazał w środę (20.03.19) Zarząd Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie otrzymały między innymi dwa projekty z regionu. Celem dotacji jest nabycie kompetencji, które umożliwią uczestnikom dostosowanie się do wymagań rynku pracy. Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zajmie się osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego. W planie jest indywidualna i grupowa ścieżka reintegracji oraz szkolenia i staże zawodowe. Uczestnicy skorzystają także z usług pośrednictwa pracy. Dofinansowanie otrzymał także projekt „Podlaski Aflatoun”. Zaplanowane są roczne edycje skupiające 20 uczestników, a celem jest poprawa sytuacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 50 kobiet i 30 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów sejneńskiego i suwalskiego. Wdrożony zostanie innowacyjny na skalę światową program edukacji społeczno-finansowej Aflatoun. Chodzi o fachową i pogłębioną diagnozę sytuacji społecznej uczestników, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz kursy zawodowe.

Pięć projektów dotyczących aktywizacji społecznej otrzymało w środę (20.03.19) dofinansowanie z Zarządu Województwa Podlaskiego. Wśród nich znalazły się projekty pod nazwą: „Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie Nowinka oraz w powiatach sejneńskim i suwalskim”. W celu wytyczenia indywidualnej ścieżki reintegracji przewidziana jest terapia psychologiczna, specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching oraz warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych. Drugą formą wsparcia będzie przygotowanie uczestników do wejścia i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Plan zostanie zrealizowany dzięki kursom i szkoleniom, które umożliwią uczniom nabycie niezbędnych kompetencji, a także poradnictwu zawodowemu. Drugim projektem z dofinansowaniem został program pod nazwą: „Aktywność Twoją szansą!”. Celem tego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin: Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki i Rutka Tartak. Wszystkie wchodzą w obszar działania Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Przedsięwzięcie zakłada uzyskanie do końca września 2020 roku kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy minimum pięciu uczestników projektu. W tym celu opracowana zostanie indywidualna ścieżka rozwoju poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych. Ponadto uczestnicy skorzystają z usług pośrednictwa pracy.

Autor: IW

Źródło: Wrota Podlasia