Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

06.07.2020

Białystok

Osiemnastoma głosami pozytywnymi radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przegłosowali dziś (6.07) wotum zaufania oraz absolutorium za rok ubiegły dla obecnego zarządu. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie województwa podlaskiego oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Marszałek Artur Kosicki mówił między innymi o sprawnym pozyskiwaniu funduszy na inwestycje infrastrukturalne z budżetu państwa i rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej. – Mamy sytuację stabilną i bezpieczną. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uważamy, że budżet został wykonany prawidłowo – dodał z kolei radny Paweł Jungerman, skarbnik województwa. Ostatecznie za wotum zaufania oraz przyznaniem absolutorium zagłosowało 18 radnych. Przeciw było dziewięciu, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Autor: KZ

Źródło: Wrota Podlasia