Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zasiłki bardziej dostępne

03.10.2018

Ełk

701 zł dla osoby samotnej i 528 zł na członka rodziny – tak od 1 października wyglądają kryteria dochodowe pomocy społecznej. Zwiększyły się również maksymalne kwoty wypłat pomocy społecznej. Na przykład zasiłek stały od 1 października jest wyższy o 41 złotych i wynosi teraz 645 złotych.
– To niewątpliwie duża pomoc dla rodzin i osób, które są w trudnej sytuacji finansowej – mówi Aneta Ruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

Jak dodaje Ruszczyk, jeszcze trudno oszacować, jak wzrośnie liczba osób korzystających ze świadczeń.

W ubiegłym roku z pomocy materialnej MOPS w Ełku korzystało 2800 rodzin.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk