Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zatrudniają cudzoziemców niezgodnie z prawem

05.10.2018

warmińsko-mazurskie

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur zatrudniali cudzoziemców niezgodnie z przepisami.
Efektem kontroli prowadzonych przez straż graniczną były 72 wnioski do sądu o ukaranie oraz 55 grzywien na łączną kwotę ponad 22 tys. zł.

Od początku roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej swoimi działaniami objęli blisko 2 800 cudzoziemców. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez pograniczników do końca września tego roku wykazały, że ponad 790 z nich pracowało niezgodnie z prawem.

Główne przewinienia pracodawców, to praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Nieprawidłowości stwierdzano w branżach transportowej, budowlanej, w rolnictwie i turystyce oraz w firmach zajmujących się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy jak również Białorusi i Mołdawii.

Kontrole przeprowadzane były w powiatach ełckim, gołdapskim, olsztyńskim, iławskim, bartoszyckim, mrągowskim, braniewskim oraz kętrzyńskim.

Jak poinformowała Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 115 tys. zł.

Źródło: W-MODG
Autor artykułu: jwe