Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zbadali bezdomnych

01.03.2019

Suwałki

Bezdomnych przebadał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Ankieta objęła 49 bezdomnych przebywających na terenie miasta. Ankieterzy pytali między innymi o wiek, miejsce pobytu, czy przyczyny bezdomności. Okazało się, że większość bezdomnych przebywających w Suwałkach to mężczyźni w wieku 41-60 lat. Stanowią oni ponad połowę ankietowanych. Lwia część korzysta z noclegowni i innych instytucjonalnych miejsc pomocy. Zaledwie kilku wskazało, że przebywa na ulicy. Prawie połowa jest bezdomna przynajmniej od 5 lat. Trzech badanych stwierdziło, że nie ma domu od ponad 20 lat. Jako główną przyczynę bezdomności wskazywali konflikty rodzinne, uzależnienia ale też zły stan zdrowia, długi, eksmisje, bezrobocie i rozpad związku. Jako źródło utrzymania wskazywali zasiłki, zbieractwo, renty lub emerytury oraz pracę na czarno. Ostatnią wymienioną odpowiedź wskazała jedna osoba. Najwięcej badanych posiada wykształcenie zawodowe – 26 i podstawowe – 19. Jeden z ankietowanych ma wykształcenie wyższe. Szczegóły przedstawił w piątek (01.03.19) na konferencji prasowej Leszek Lewoc, dyrektor MOPRu.

W sumie z pomocy suwalskiego MOPRu korzystają 102 osoby bezdomne.