Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zdało 81%

81% tegorocznych maturzystów z Warmii i Mazur zdało egzamin dojrzałości. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podsumowała wyniki trzech sesji – głównej majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej sierpniowej.

Zdawalność w województwie warmińsko-mazurskim jest niższa od średniej krajowej, która wynosi 84,5%.

Z egzaminem najlepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących – mówi Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Tradycyjnie najwięcej problemów sprawiła maturzystom matematyka.

2017-09-12 13:36:08