Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zgoda na odstrzał bobrów

25.11.2016

1170 bobrów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może zostać odstrzelonych w ciągu najbliższych 3 lat. Takie rozporządzenie wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

– Ma to spowodować zmniejszenie wielkości szkód wyrządzanych przez bobry – tłumaczy Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

To nie pierwsze takie rozporządzenie. Zgody na zmniejszenie gatunku wydawane są od kilku lat. Nigdy jednak nie zrealizowano pełnego limitu. Dla przykładu w ubiegłym roku wydano zezwolenia na odstrzał 117 osobników, a odstrzelono 27. W 2013 r. przy zgodzie na redukcję 75 osobników odstrzelono jedynie cztery sztuki – dodaje Januszewicz.

Odstrzały nie będą dokonywane w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa i obszarach Natura 2000, gdzie gatunek ten jest objęty szczególną ochroną. Zarządzenie dotyczy terenów użytkowanych gospodarczo, na których od lat notowane są szkody. Są to przede wszystkim stawy rybne oraz tereny upraw rolnych i leśnych. Odstrzały będą wykonywane będą przez myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego.

Populacja bobra w województwie warmińsko-mazurskim szacowana jest na około 11 tysięcy osobników.