Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Złożyli ślubowanie

14.12.2018

województwo podlaskie

Ślubowanie, podział kompetencji i nadzoru nad jednostkami podległymi województwu – to najważniejsze piątkowe (14.12) decyzje nowego Zarządu Województwa Podlaskiego. W piątkowe (14.12) przedpołudnie Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, przyjął od wicemarszałków i członków zarządu ślubowanie.

Każdemu z przedstawicieli zarządu przyznano również kompetencje, czyli nadzór nad poszczególnymi departamentami i jednostkami.
Artur Kosicki, marszałek– będzie nadzorował m.in.: fundusze unijne, promocję i współpracę z zagranicą oraz departament kultury i dziedzictwa narodowego. Stanisław Derehajło, wicemarszałek – m.in.: rolnictwo i obszary rybackie, departament rozwoju obszarów wiejskich, społeczeństwo informacyjne i departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Marek Olbryś, wicemarszałek – m.in. ochronę środowiska, departament infrastruktury i transportu. Wiesława Burnos, członek zarządu – m.in.: geodezję i gospodarkę nieruchomościami, zamówienia publiczne, inwestycje. Marek Malinowski, członek zarządu – edukację, sport, turystykę oraz zdrowie. Marszałek województwa Artur Kosicki zaznaczył podczas posiedzenia zarządu, iż nie wyklucza drobnych korekt w ciągu najbliższych tygodni.

Autor: PF
Źródło: Wrota Podlasia