Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zmarł prof. dr hab. Roman Kalisz

17.01.2017

W sobotę – 14 stycznia w Gdyni, w wieku 69 lat zmarł ś.p. profesor zwyczajny dr hab. Roman Kalisz, były dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wybitny naukowiec, anglista, językoznawca.  Urodzony w Suwałkach, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Ś.P. Roman Kalisz był inicjatorem powołania i jednym ze współzałożycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suwałkach, nad którym sprawował opiekę naukową z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego. Przez blisko 20 lat, systematycznie, dwa razy w miesiącu przyjeżdżał z Gdańska do Suwałk na zajęcia ze słuchaczami Kolegium. Był promotorem i recenzentem kilkuset prac dyplomowych przyszłych nauczycieli języka angielskiego na Suwalszczyźnie. Równocześnie przez wiele lat pracował na Wydziale Filologii Angielskiej we  Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – pierwszej niepaństwowej uczelni wyższej w północno-wschodniej Polsce. W pamięci przyjaciół i wielu suwalczan pozostanie jako człowiek skromny, życzliwy, oddany Suwałkom i Suwalszczyźnie. Uroczystości pogrzebowe Ś.P. prof. Romana Kalisza odbędą się we czwartek – 19 stycznia na Cmentarzu w Gdyni – Witominie.