Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zmiana na stanowisku

01.01.2018

Zmiana na stanowisku dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny w Ełku. Pełniącą obowiązki dyrektora w placówce została sprawująca dotąd funkcję wicedyrektora Wioletta Paczkowska.

Dotychczasowy dyrektor szkoły Janusz Samarow od 1 stycznia 2018 roku obejmuje stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Konkurs na to stanowisko wygrał w listopadzie ubiegłego roku.

Wówczas zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem o odwołanie go ze stanowiska dyrektora ełckiego gimnazjum. Decyzją włodarza – Wioletta Paczkowska w szkole nową funkcję sprawować będzie do 31 sierpnia bieżącego roku.