Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Bezpłatne przedszkole?

13.10.2017

Bardzo dobra wiadomość dla rodziców przedszkolaków w Suwałkach. Prawdopodobnie w przyszłym roku kalendarzowym zostaną oni zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Z taką propozycją wystąpi do suwalskich Radnych Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat, rodzice będą musieli spełnić pewne warunki. To zameldowanie w Suwałkach i odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałk. Do tej pory ulga dotyczyła tylko rodziców dzieci 5- i 6-letnich, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Jeśli radni miejscy zgodzą się na propozycje Prezydenta Suwałk, kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opłaty będzie dotyczyło rodziców wszystkich przedszkolaków. Jak wynika z bieżących analiz, skutki finansowe wprowadzenia tych zmian nie będą mocno obciążały budżetu Miasta Suwałk, które pod względem dochodów jest w dobrej kondycji. W tym roku Miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe w wysokości 4.800.740,13 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 – 2.261.220,00 zł, subwencja oświatowa na dzieci 6 – letnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 660.115,42 zł oraz na dzieci 6 – letnie w przedszkolach – 1.879.404,71 zł). Ponadto w 2017 r. plan dochodu przedszkoli z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynosił 746.700,00 zł, natomiast na 2018 r. została zaplanowana kwota około 263.000,00 zł. Na taką kwotę opiewałby też skutek finansowy planowanych zmian. 

– Wprowadzenie nowej ulgi to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych całodziennych w szkołach podstawowych i kolejny element polityki prorodzinnej Miasta Suwałki – mówił w piątek (13.10) w Radiu 5 Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.