Nadawca

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji RADIO 5 BAJER Sp. J. z siedzibą w Suwałkach–Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

nazwa programu;RADIO 5
nazwisko, nazwa lub firma nadawcy;

 

RADIO 5 Bajer Sp.j. z siedzibą w Suwałkach

 

adres siedziby:ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki

 

dane kontaktoweadres korespondencyjnyul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
adres poczty elektronicznejsuwalki@radio5.com.pl
adres witryny internetowejwww.radio5.com.pl
telefon kontaktowy87 567 80 00
Imiona i nazwiska wspólnikówPiotr Bajer, Maria Wiesława Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835)Piotr Bajer, Maria Wiesława Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

 

– stacja radiowa: Radio 5

– strony internetowe: www.radio5.com.pl

 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji RADIO 5 EŁK BAJER Sp. J. z siedzibą w Suwałkach–Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

nazwa programu;RADIO 5
nazwisko, nazwa lub firma nadawcy;

 

RADIO 5 EŁK Bajer Sp. J. z siedzibą w Suwałkach

 

adres siedziby:ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
dane kontaktoweadres korespondencyjnyul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
adres poczty elektronicznejelk@radio5.com.pl
adres witryny internetowejwww.radio5.com.pl
telefon kontaktowy87 621 59 00
Imiona i nazwiska wspólnikówPiotr Bajer, Emil Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835)Piotr Bajer, Emil Bajer
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

 

– stacja radiowa: Radio 5

– strony internetowe: www.radio5.com.pl

 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Translate »