Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„w drodze”

24.04.2018

Album „w drodze” powstał na zakończenie Roku Twórczości Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Udokumentował najważniejsze wydarzenia artystyczne tego okresu. Uwagę przyciągają liczne zdjęcia ze spotkań, koncertów, a także fotografie prac profesora. Znajdują się również opisy wydarzeń, wprowadzenia do wystaw i wydawnictw. Uzupełnieniem książki jest filmowy zapis rozmowy z profesorem, podczas której opowiada o swoim życiu, twórczości, o pasjach i ideach. Album został wydany przez Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach.