Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Suwalski Magazyn Samorządowy

22.06.2018

Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości byli w piątek (22.06) gośćmi Radia 5 w Suwalskim Magazynie Samorządowym. Poruszone zostały temat nad którymi pochylą się suwalscy Radni najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w środę (27.06) o godzinie 10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Radni mówili między innymi o sprawozdaniu finansowym miasta oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Była także mowa o udzieleniu absolutorium dla prezydenta miasta. Kolejnym tematem podjętym na sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Suwałk i ustalenie strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Zapraszamy do wysłuchania audycji.