Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Suwalski Magazyn Samorządowy

22.11.2019

Suwałki

Kolejne wydanie „Suwalskiego Magazynu Samorządowego”. W piątek (22.11.19) w audycji udział wzięli: Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Mariola Karpińska z klubu Prawo i Sprawiedliwość i Marek Zborowski – Weychman z klubu Łączą Nas Suwałki. Podczas audycji omówiony został temat sesji Rady Miasta, która odbędzie się w najbliższą środę (27.11.19), o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Radni pochylą się, między innymi, nad kwestią, dotyczącą zatrudnienia więźniów w jednostkach podległych miastu i innych podmiotach uprawnionych, będą rozmawiać też na temat ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach oraz nadania insygniów władzy. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Część pierwsza audycji:

Część druga audycji: